Kategorie: Klubové novinky, Archiv, Archiv NOVINKY

Usnesení valné hromady (VH)

Usnesení valné hromady (VH)

Valná hromada bere na vědomí:

 • Zprávu o stavu členské základny,
 • Zprávu o činnosti jednotlivých oddílů.

Valná hromada schvaluje:

 • Zprávu o činnosti v roce 2022,
 • Zprávu kontrolní komise za rok 2022,
 • Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2022
  (příjmy 1.313 tisíc Kč, výdaje 1.246 tisíc Kč),
 • Návrh rozpočtu na rok 2023
  (příjmy 1.356 tisíc Kč, výdaje 1.175 tisíc Kč).

Valná hromada ukládá výkonnému výboru:

 • pokračovat v získávání finančních prostředků,
 • organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště,
 • pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu,
 • pokračovat v obnově dosluhujících investic,
 • provádět pravidelnou kontrolu termínů a plnění podmínek získaných dotací.

Valná hromada ukládá všem členům:

 • bezpodmínečně dodržovat povinnost platby členských příspěvků,
 • aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu,
 • snažit se získávat sponzory,
 • pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště,
 • pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné.

 

print Formát pro tisk