Kategorie: Novinky, KLUBOVÉ NOVINKY, Archiv

COVID-19: pravidla chování na sportovišti

aktualizace: 31.5.2021

V souvislosti s rozvolňováním pravidel pro sportování po skončení nouzového stavu (platnost do 11.4.2021) je možné od pondělí 12. 4. 2021 trénovat za dodržení těchto pravidel:

 1. na sportovišti se nachází max. 30 osob, s tím že:
  - jeden hráč musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 15m² plochy sportoviště
  enlightened zajišťují: trenéři

 2. hráči a trenéři v době tréninku,
  - nejsou povinni nosit roušku/respirátor
  - přicházejí na trénink převlečení, maximálně 10 minut před jeho začátkem
  - v případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole
  enlightened zajišťují: trenéři

 3. při konání přátelského utkání je možná účast max. 150 osob
  - osoby nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19
  - nesmí se vstupovat na travnatou plochu
  -  případě přítomnosti více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují níže stanovené podmínky a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.
  enlightened zajišťují: pořadatelé, trenéři

  - PODMÍNKY:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19, nebo

  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 4. organizátor amatérské sportovní přípravy si vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření a musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů, to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni
  enlightenedzajišťuji: trenéři

 5. na sportovišti je k dispozici nádoba (rozprašovač) s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  enlightened zajišťuje: správce

 6. nemohou být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení s výjimkou používání záchodů, a to za těchto podmínek:
  - ve vnitřních prostorech se nepotkává vícero osob, tj. pouze jedna osoba na WC nebo v umývárně
  - provádí se dezinfekce rukou a míst, kterých se ruce běžně dotýkají
  - desinfekce je připravena u vchodu do kabin
  enlightened zajišťují: správce, trenéři

Trénink je dobrovolný!

 • je na rozhodnutí rodičů nebo zákonného zástupce poslat dítě na sportoviště
 • vždy je nutné zvažovat zdravotní stav hráče
  • tj. u hráče se neprojevují v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Zdroj:

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.