Kategorie: Novinky, KLUBOVÉ NOVINKY, Archiv

COVID-19: pravidla chování na sportovišti

aktualizace: 10.5.2021

V souvislosti s rozvolňováním pravidel pro sportování po skončení nouzového stavu (platnost do 11.4.2021) je možné od pondělí 12. 4. 2021 trénovat za dodržení těchto pravidel:

 1. na sportovišti se nachází max. 30 osob, s tím že:
  - jeden hráč musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 15m² plochy sportoviště
  - hráči musí být mladší 18 let
  enlightened zajišťují: trenéři

 2. je zakázána přítomnost veřejnosti
  - rodiče do areálu smí, nicméně používají předepsanou roušku/respirátor a dodržují min. dvou (2) metrové rozestupy
  - rodiče nesmí vstupovat na travnatou plochu
  enlightened zajišťují: trenéři

 3. hráči a trenéři v době tréninku,
  - nejsou povinni nosit roušku/respirátor
  - přicházejí na trénink převlečení, maximálně 10 minut před jeho začátkem
  - v případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole
  enlightened zajišťují: trenéři

 4. organizátor amatérské sportovní přípravy si vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření a musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů, to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni
  enlightenedzajišťuji: trenéři

 5. organizátor amatérské sportovní přípravy, prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky výše,
  a účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě

 6. na sportovišti je k dispozici nádoba (rozprašovač) s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  enlightened zajišťuje: správce

 7. nemohou být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení s výjimkou používání záchodů, a to za těchto podmínek:
  - ve vnitřních prostorech se nepotkává vícero osob, tj. pouze jedna osoba na WC nebo v umývárně
  - provádí se dezinfekce rukou a míst, kterých se ruce běžně dotýkají
  - desinfekce je připravena u vchodu do kabin
  enlightened zajišťují: správce, trenéři

Trénink je dobrovolný!

 • je na rozhodnutí rodičů nebo zákonného zástupce poslat dítě na sportoviště
 • vždy je nutné zvažovat zdravotní stav hráče
  • tj. u hráče se neprojevují v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Zdroj:

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.