Přihláška FAČR

Každý aktivní člen FK Rudná musí mít platné členství ve Fotbalové asociaci České republiky (FAČR), přičemž o konkrétním vzniku členství a způsobu registrace hovoří stanovy FAČR (čl. 3 odst. 2 písm. a).

Povinnost se týká hráčů i funkcionářů všech věkových kategorií, kteří se aktivně zúčastňují mistrovských soutěží.

Postup:

Dále je nutné uhradit prvotní členský poplatek FAČRu s tím, že další roční poplatky hradí za členy klub ze svých členských příspěvků (jsou-li uhrazeny).

Pro dokončení registrace je potřeba zaslat na e-mail sekretar@fkrudna.cz fotografii hráče, která splňuje tyto náležitosti: